ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ကိုယ်စားလှယ်စိစစ်ရေးကော်မတီကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းသည် –

(က)   ဦးချစ်တင်                          ရေးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)                       ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ)    ဒေါ်ကြည်ကြည်မြ              ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)        အဖွဲ့ဝင်

(ဂ)    ဒေါ်မြသိင်္ဂီမော်                   မုဒုံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)                    အဖွဲ့ဝင်

(ဃ) ဦးမင်းမင်းဦး                       ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)                အဖွဲ့ဝင်

(င)  ဗိုလ်ကြီးကျော်သက်နိုင်     တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်                      အဖွဲ့ဝင်

(စ)    ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်                 ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) အတွင်းရေးမှူး