ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် တိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံစာ၊ တင်ပြစာများနှင့်အထွေထွေကိစ္စရပ်များ လေ့လာ သုံးသပ်ရေးကော်မတီကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းသည် –

(က)   ဦးအောင်ကျော်သူ        သထုံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)                       ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ)    ဦးလှခိုင်                       တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်         အဖွဲ့ဝင်

(ဂ)    ဦးတင်ညွန့်                   အထက်တန်းရှေ့နေ၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်               အဖွဲ့ဝင်

(ဃ)   ဦးကျော်မျိုးမင်း           ဘီးလင်းမြို့နယ်                                                       အဖွဲ့ဝင်

(င)    ဦးတင်ဝင်း                   သထုံမြို့နယ်                                                           အဖွဲ့ဝင်

(စ)    ဦးဗညားအောင်ခိုင်     ရေးမြို့နယ်                                                              အဖွဲ့ဝင်

(ဆ)   ဦးဇာနည်ဝမ်း             သထုံမြို့နယ်                                                           အဖွဲ့ဝင်

(ဇ)    ဦးဗညားအောင်ခိုင်        ရေးမြို့နယ်                                                           အဖွဲ့ဝင်

(ဈ)   ဦးသိန်းဇံ(ခ)ညီညီ        ချောင်းဆုံမြို့နယ်                                                     အဖွဲ့ဝင်

(ည)   ဦးစိုးဝင်း                       ကျိုက်ထိုမြို့နယ်                                                    အဖွဲ့ဝင်

(ဋ)     ဦးသန်းအောင်ကြီး         ရေးမြို့နယ်                                                           အဖွဲ့ဝင်

(ဋ္ဌ)   ဗိုလ်မှူးသိန်းဇော်          တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်          အဖွဲ့ဝင်

(ဍ))    ဦးဇော်ဇော်ထူး            ပေါင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)                      အတွင်းရေးမှူး