တိုင်ကြားစာမျာပေးပို့ခြင်း

သို့
ဥက္ကဋ္ဌ
ပြည်နယ်လွှတ်တော်
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

    ရက်စွဲ ။         ။  

           အကြောင်းအရာ။ ။
            တင်ပြ/တိုင်ကြားခြင်းကိစ္စ

    တိုင်ကြားသူ၏ အချက်အလက်ဖြည့်ပေးရန်။