5385

မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံစာ၊ တင်ပြစာနှင့်အထွေထွေ ကိစ္စရပ်များလေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

(၂၂.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀း၀၀)နာရီအချိန၊် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၊ ဆှေးနှေးပှဲခန်းမ တွင် တိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံစာ၊ တင်ပြစာနှင့်အထွေထွေကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။အစည်းအဝေးတွင်  ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်လာသူများမှကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသို့ လိပ်မူပေး့ပိုလာသည့် တိုင်ကြားစာ၊  တင်ပြစာများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးကို (၂၂.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နေ့လညျ(၁၂ : ၀၀ )နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။