5491

မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

(၂၄.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀း၀၀)နာရီအချိန်၊မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၊ ဆွေးနွေးပွဲခန်းမတွင်
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏အာမခံချက်များ၊ကတိများနှင်တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေး ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတွင် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်
အစိုးရအဖွဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီး၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်မျတက်ရောက်
ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသူများမှ ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်၊ (၁၄)ကြိမ်၊ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၉)၊ (၁၅)ကြိမ်နှင့် (၁၆)ကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးများတွင် မေးမြန်း
ခဲ့သော မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။

အစည်းအဝေးကို (၂၄.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀း၃၀)နာရီအချိန်တွင်ရပ်နားပါသည်။