အကြံပြုစာပေးပို့ရန်

သို့
ဥက္ကဋ္ဌ
ပြည်နယ်လွှတ်တော်
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

    ရက်စွဲ ။         ။  

           အကြောင်းအရာ။ ။
            အကြံပြုစာပေးပို့ခြင်း။

    အကြံပြုလိုသူ၏ အချက်အလက်ဖြည့်ပေးရန်။